Raspored

  • Obilazak grada,odlazak do Starog mosta i posjeta ostalih znamenitosti+ ćevapi i sok.

  • Cijena po dogovoru.

  • Obilazak glavnog grada i obilazak znamenitosti + ćevapi.

  • Cijena po dogovoru.

  •